Kalapüüniste liigitus

Püügipõhimõttest lähtudes liigitatakse kalapüünised järgmiselt:

ÕNGPÜÜNISED, mille alla kuuluvad käsiõnged ja õngejadad;

NAKKEPÜÜNISED, kuhu kuuluvad rannakalurite nakkevõrgud, nende alaliigid ning avamerel kasutatavad triiv- ja põhjavõrgujadad;

LÕKSPÜÜNISED ehk mitmesugused mõrrad ja lõksud;

KURNPÜÜNISED ehk erinevad noodad;

TRAALPÜÜNISED.