Kasutatud kirjandus

Kalapüügiseadus.

Kalapüügieeskiri.

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1241/2019

J. P. George. Longline fishing. FAO 1993

C. Nedelec, J. Prado Definition and classification of fishing gear categories. FAO 1999

P. Heikkilä. Kalapüüniste ehitamine. Põllumajandusministeerium, Tallinn 2007

L. Liimand, T. Orgusaar. Konspekt „Rannakalur“. Eesti Mereakadeemia, Tallinn 2013

L. Liimand „Rannakaluri konspekt“ Tallinn 2012

D. B. Thompson, M. Ben-Yami. Fishing gear selectivity and performance. FAO, Rooma 1984