Kasutatud kirjandus

R. Eschbaum, H. Jaanuska, A. Järvalt jt. Kalamajandus 2011, Kalanduse teabekeskus 2012.

T. Hunt, Väike kalaraamat. Maalehe Raamat – Tallinn 2007. 92 lk.

A. Kuus, M. Jüssi, V. Volke, Lindude ja imetajate kaaspüük, Kalanduse teabekeskus 2020. 48 lk

J. Main, G. I. Sangster, Fish Reactions to Trawl Gear – A Study Comparing Light and Heavy Ground Gear, Marine Laboratory Aberdeen

N. Mikelsaar, Eesti NSV kalad. Tallinn: Valgus – 1984. 432 lk.

T. Orgusaar, L. Liimand, EMARA konspekt. Tallinn – 2013.

E. Pihu, Matk kalariiki. Tallinn: Valgus – 1987. 360 lk

E. Pihu, Meie kalad olelusvõitluses. Tallinn: Zero Gravity OÜ kirjastus „Kalastaja Raamat“ – 2006. 288 lk.

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord.

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 853/2004, 29. aprill 2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieenierieeskirjad.

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused.

Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded.

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004, toiduainete hügieeni kohta.