Kasutatud allikad

L. Liimand, T. Orgusaar. Konspekt „Rannakalur“. Eesti Mereakadeemia, Tallinn 2013.

Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise – Lisa Väikelaeva varustuse nõuded vastavalt väikelaeva kategooriale.

Euroopa käsiraamat – Mereõnnetuste vältimine ja kalurite ohutus, mai 2007.

O. Gulbrandsen, G. Pajot – A Safety Guide for Small Offshore Fishing Boats, 1993.

Määrus – Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine – RTL 2000, 6, 63.

Määrus – Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise