Kasutatud kirjandus

M. Liiger, M. Levit. Esmaabi käsiraamat. K-Kirjastus, Tallinn 2001.

M. Liiger, M. Pärn. Iga kodu esmaabi ABC. Menu Kirjastus, Tallinn 2014.

Määrus – Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine – RTL 2000, 6, 63.

Määrus – Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise – RT I, 13.05.2011, 3.

Määrus – Väikelaeva varustuse nõuded vastavalt väikelaeva kategooriale – RT I, 13.05.2011, 3.