Nõuded väikelaeva esmaabivahenditele

Väikelaeval peavad olema „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” § 4 lõike 4 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruses nimetatud esmaabivahendid, mis on nõutud M1- ja N1-kategooria sõidukite puhul. [RT I, 13.05.2011, 3]

§ 5. Miinimumnõuded esmaabivahenditele M1 – ja N1-kategooria sõidukites (sõiduautod, traktorid)

Esmaabi tabel

RTL 2000, 6, 63 Miinimumnõuete täitmisele lisaks, võiks esmaabivahendite seas kindlasti olla kummikindad ja hingamiskile, et teiste elustamisel ja sidumisel kaitsta ka end.