Püügivahendite püügile asetamise nõuded

Allikas: Keskkonnaamet.

Püüniste tähistamine

Rannakaluril tuleb püünised tähistada vastavalt kalapüügieeskirjale. Kalapüügieeskiri § 10

Mujal riikides kasutatakse püüniste tähistamisel ka rahvusvahelist kardinaalmärkide süsteemi, mis näitab veeliiklejale ohu/takistuse paiknemist ilmakaarte järgi, andes kätte püünise paiknemise suuna.

Vaata – wikipedia.org