Püünisesse sattunud linnud ja imetajad

Lisaks kaladele sattub harva püünistesse (võrkudesse või mõrdadesse) ka veelinde ja imetajaid.

Kui lind või imetaja on sattunud püünisesse:

  1. Loom on elus:

vabastada ta, veendudes enne, et loom ei ole märgistatud (vt p.2);

  • Loom on märgistatud jalarõngaga või varustatud GSM- vm saatjaga:

– enne eluslooma vabastamist märkida üles rõngale ja/või saatjale kirjutatud andmed ja edastada need hiljem Keskkonnaagentuurile (matsalu@envir.ee);

– kui loom on surnud, tuleb ta koos märgis(t)ega maale tuua ja teavitada sellest Keskkonnaagentuuri (matsalu@envir.ee);

  • Loom on surnud.

Määrata liik. Kui liigimäärang ei ole kindel, teha mobiiltelefoniga loomast paar üldvaates pilti (linnul ka väljasirutatud tiivast alt ja ülalt, peast) ning saata need hiljem koos leiuandmetega (kuupäev, püünis: võrk või mõrd, püüdja kontaktandmed) Eesti Ornitoloogiaühingule (kaaspyyk@eoy.ee) määrangu täpsustamiseks.

Kui loom kuulub I kaitsekategooriasse (euroopa naarits), tuleb ta kindlasti kaasa võtta ja teavitada leiust Keskkonnaametit (tel. 1313 või info@keskkonnaamet.ee). Paljud naaritsad on teadlaste poolt kiibistatud ja seda infot ei tohi lasta kaduma minna.

– Kui loom või lind kuulub II kaitsekategooriasse (viigerhüljes, järvekaur, sarvikpütt, merivart, kirjuhahk, väikekoskel, alk, krüüsel) tuleb helistada Keskkonnameti infotelefonile 1313 ja küsida, kas amet vajab seda looma või lindu. Kui ei, võib looma üle parda heita. Teine võimalus on loom kaasa võtta, säilitada teda külmas ja teatada sellest esimesel võimalusel Keskkonnaametile, et leppida kokku surnud isendi jätmine leidjale või üleandmine Keskkonnaametile. Keskkonnaamet korraldab isendi kasutamise teadus- või õppeotstarbel või tema hävitamise, kui looma kasutamine ei ole otstarbekas.

– Kui loom ei kuulu I ega II kaitsekategooriasse (hallhüljes, eespool nimetamata linnud ja imetajad), võib isendi pärast liigini määramist või hilisemaks määramiseks fotografeerimist jätta vete meelevalda looduse toiduahela osaks ehk teisisõnu, üle parda heita.

  • Kõige olulisem

kõik püünises hukkunud linnud ja imetajad tuleb üles märkida püügiaruandesse!

Hukkunud lindude ja loomade kohta märgitakse nende leidmise kuupäev, püügivahendi liik, hukkunud linnu või looma liik ning hukkunud lindude või loomade arv. (vt Jaotist Kalapüügiandmete esitamine

Liikide määramisel on abiks Kalanduse teabekeskuse poolt välja antud lühike juhend “Lindude ja imetajate kaaspüük” (2020).